Usage Statistics for www.bk-m.com

Summary Period: June 2020
Generated 01-Jul-2020 03:50 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2020
Total Hits 82397
Total Files 58481
Total Pages 81148
Total Visits 3211
Total KBytes 590860
Total Unique Sites 1047
Total Unique URLs 260
Total Unique Referrers 2465
Total Unique User Agents 296
. Avg Max
Hits per Hour 114 423
Hits per Day 2746 5026
Files per Day 1949 3897
Pages per Day 2704 4697
Sites per Day 34 98
Visits per Day 107 167
KBytes per Day 19695 44561
Hits by Response Code
Code 200 - OK 70.97% 58481
Code 206 - Partial Content 0.00% 3
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 6
Code 302 - Found 9.22% 7597
Code 304 - Not Modified 0.13% 109
Code 403 - Forbidden 0.02% 17
Code 404 - Not Found 19.64% 16184

Daily usage for June 2020

Daily Statistics for June 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4223 5.13% 3648 6.24% 4193 5.17% 127 3.96% 45 4.30% 36164 6.12%
2 2524 3.06% 1684 2.88% 2492 3.07% 67 2.09% 43 4.11% 16625 2.81%
3 1166 1.42% 612 1.05% 1104 1.36% 54 1.68% 42 4.01% 10343 1.75%
4 675 0.82% 558 0.95% 658 0.81% 72 2.24% 45 4.30% 5142 0.87%
5 2337 2.84% 2155 3.68% 2274 2.80% 119 3.71% 98 9.36% 20423 3.46%
6 3874 4.70% 3455 5.91% 3856 4.75% 68 2.12% 43 4.11% 32608 5.52%
7 4484 5.44% 3587 6.13% 4464 5.50% 137 4.27% 52 4.97% 33983 5.75%
8 5026 6.10% 3897 6.66% 4697 5.79% 167 5.20% 61 5.83% 40437 6.84%
9 4552 5.52% 3481 5.95% 4521 5.57% 156 4.86% 58 5.54% 33871 5.73%
10 2245 2.72% 1526 2.61% 2230 2.75% 78 2.43% 41 3.92% 14977 2.53%
11 976 1.18% 488 0.83% 960 1.18% 93 2.90% 58 5.54% 4705 0.80%
12 975 1.18% 503 0.86% 925 1.14% 75 2.34% 53 5.06% 5272 0.89%
13 3152 3.83% 2361 4.04% 3139 3.87% 65 2.02% 37 3.53% 24518 4.15%
14 4675 5.67% 3568 6.10% 4624 5.70% 145 4.52% 92 8.79% 44561 7.54%
15 3281 3.98% 2615 4.47% 3242 4.00% 131 4.08% 71 6.78% 26733 4.52%
16 1671 2.03% 644 1.10% 1633 2.01% 138 4.30% 78 7.45% 7010 1.19%
17 1928 2.34% 851 1.46% 1870 2.30% 152 4.73% 74 7.07% 7742 1.31%
18 1676 2.03% 794 1.36% 1608 1.98% 164 5.11% 74 7.07% 6936 1.17%
19 1842 2.24% 761 1.30% 1825 2.25% 144 4.48% 50 4.78% 6470 1.10%
20 2143 2.60% 1098 1.88% 2135 2.63% 115 3.58% 45 4.30% 9943 1.68%
21 1870 2.27% 910 1.56% 1859 2.29% 83 2.58% 41 3.92% 8414 1.42%
22 3355 4.07% 2176 3.72% 3328 4.10% 108 3.36% 55 5.25% 21632 3.66%
23 4415 5.36% 3298 5.64% 4372 5.39% 113 3.52% 60 5.73% 31939 5.41%
24 3843 4.66% 3137 5.36% 3816 4.70% 106 3.30% 48 4.58% 35243 5.96%
25 3812 4.63% 3047 5.21% 3781 4.66% 124 3.86% 49 4.68% 31349 5.31%
26 4004 4.86% 2957 5.06% 3988 4.91% 89 2.77% 42 4.01% 28405 4.81%
27 3938 4.78% 2830 4.84% 3916 4.83% 109 3.39% 51 4.87% 27354 4.63%
28 1729 2.10% 677 1.16% 1705 2.10% 92 2.87% 46 4.39% 6223 1.05%
29 1362 1.65% 690 1.18% 1327 1.64% 127 3.96% 55 5.25% 6211 1.05%
30 644 0.78% 473 0.81% 606 0.75% 132 4.11% 82 7.83% 5628 0.95%

Hourly usage for June 2020

Hourly Statistics for June 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 110 3319 4.03% 76 2297 3.93% 109 3275 4.04% 735 22040 3.73%
1 118 3542 4.30% 82 2488 4.25% 116 3490 4.30% 965 28956 4.90%
2 114 3420 4.15% 80 2423 4.14% 112 3388 4.18% 820 24593 4.16%
3 117 3524 4.28% 83 2509 4.29% 116 3490 4.30% 988 29649 5.02%
4 116 3492 4.24% 82 2478 4.24% 115 3473 4.28% 775 23242 3.93%
5 112 3385 4.11% 82 2487 4.25% 111 3348 4.13% 830 24890 4.21%
6 111 3332 4.04% 82 2474 4.23% 109 3283 4.05% 793 23800 4.03%
7 108 3252 3.95% 81 2457 4.20% 107 3235 3.99% 815 24438 4.14%
8 110 3304 4.01% 80 2427 4.15% 107 3235 3.99% 765 22953 3.88%
9 109 3298 4.00% 82 2475 4.23% 109 3273 4.03% 819 24578 4.16%
10 110 3327 4.04% 81 2446 4.18% 109 3283 4.05% 782 23473 3.97%
11 115 3475 4.22% 84 2525 4.32% 114 3431 4.23% 877 26321 4.45%
12 116 3493 4.24% 83 2508 4.29% 114 3449 4.25% 813 24402 4.13%
13 125 3759 4.56% 86 2595 4.44% 123 3716 4.58% 1014 30427 5.15%
14 118 3555 4.31% 81 2452 4.19% 117 3534 4.36% 790 23697 4.01%
15 118 3562 4.32% 81 2440 4.17% 117 3529 4.35% 780 23405 3.96%
16 116 3496 4.24% 81 2456 4.20% 115 3462 4.27% 796 23881 4.04%
17 116 3503 4.25% 79 2395 4.10% 113 3410 4.20% 790 23711 4.01%
18 113 3392 4.12% 78 2344 4.01% 110 3329 4.10% 746 22385 3.79%
19 112 3383 4.11% 78 2340 4.00% 111 3352 4.13% 782 23447 3.97%
20 119 3585 4.35% 82 2462 4.21% 114 3441 4.24% 984 29506 4.99%
21 116 3497 4.24% 83 2517 4.30% 108 3264 4.02% 778 23344 3.95%
22 108 3249 3.94% 75 2250 3.85% 107 3227 3.98% 734 22012 3.73%
23 108 3253 3.95% 74 2236 3.82% 107 3231 3.98% 724 21710 3.67%

Top 30 of 260 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 54537 66.19% 546045 92.42% /stats/
2 3171 3.85% 2082 0.35% /
3 74 0.09% 5923 1.00% /stats/usage_202006.html
4 14 0.02% 1036 0.18% /stats/usage_201912.html
5 13 0.02% 963 0.16% /stats/usage_201512.html
6 13 0.02% 1174 0.20% /stats/usage_202005.html
7 12 0.01% 908 0.15% /stats/usage_201506.html
8 12 0.01% 863 0.15% /stats/usage_201910.html
9 11 0.01% 794 0.13% /stats/usage_201510.html
10 11 0.01% 606 0.10% /stats/usage_201611.html
11 11 0.01% 953 0.16% /stats/usage_202001.html
12 11 0.01% 782 0.13% /stats/usage_202003.html
13 11 0.01% 952 0.16% /stats/usage_202004.html
14 10 0.01% 806 0.14% /stats/usage_201502.html
15 10 0.01% 776 0.13% /stats/usage_201907.html
16 10 0.01% 858 0.15% /stats/usage_201911.html
17 10 0.01% 770 0.13% /stats/usage_202002.html
18 9 0.01% 653 0.11% /stats/usage_201508.html
19 9 0.01% 766 0.13% /stats/usage_201909.html
20 8 0.01% 24 0.00% /stats/daily_usage_201910.png
21 8 0.01% 618 0.10% /stats/usage_201601.html
22 8 0.01% 523 0.09% /stats/usage_201707.html
23 8 0.01% 433 0.07% /stats/usage_201710.html
24 8 0.01% 519 0.09% /stats/usage_201808.html
25 8 0.01% 604 0.10% /stats/usage_201908.html
26 7 0.01% 548 0.09% /stats/usage_201504.html
27 7 0.01% 546 0.09% /stats/usage_201505.html
28 7 0.01% 649 0.11% /stats/usage_201507.html
29 7 0.01% 433 0.07% /stats/usage_201604.html
30 7 0.01% 437 0.07% /stats/usage_201605.html

Top 10 of 260 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 54537 66.19% 546045 92.42% /stats/
2 74 0.09% 5923 1.00% /stats/usage_202006.html
3 3171 3.85% 2082 0.35% /
4 13 0.02% 1174 0.20% /stats/usage_202005.html
5 14 0.02% 1036 0.18% /stats/usage_201912.html
6 13 0.02% 963 0.16% /stats/usage_201512.html
7 11 0.01% 953 0.16% /stats/usage_202001.html
8 11 0.01% 952 0.16% /stats/usage_202004.html
9 12 0.01% 908 0.15% /stats/usage_201506.html
10 12 0.01% 863 0.15% /stats/usage_201910.html

Top 10 of 47 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 54537 66.19% 1412 49.49% /stats/
2 3171 3.85% 1326 46.48% /
3 74 0.09% 40 1.40% /stats/usage_202006.html
4 14 0.02% 5 0.18% /stats/usage_201912.html
5 13 0.02% 3 0.11% /stats/usage_201512.html
6 11 0.01% 3 0.11% /stats/usage_201611.html
7 8 0.01% 3 0.11% /stats/usage_201710.html
8 8 0.01% 3 0.11% /stats/usage_201908.html
9 12 0.01% 3 0.11% /stats/usage_201910.html
10 13 0.02% 3 0.11% /stats/usage_202005.html

Top 10 of 49 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 54537 66.19% 1417 49.42% /stats/
2 3171 3.85% 1322 46.11% /
3 74 0.09% 41 1.43% /stats/usage_202006.html
4 14 0.02% 6 0.21% /stats/usage_201912.html
5 11 0.01% 4 0.14% /stats/usage_201611.html
6 8 0.01% 3 0.10% /stats/usage_201710.html
7 8 0.01% 3 0.10% /stats/usage_201808.html
8 9 0.01% 3 0.10% /stats/usage_201909.html
9 12 0.01% 3 0.10% /stats/usage_201910.html
10 13 0.02% 3 0.10% /stats/usage_202005.html

Top 30 of 2465 Total Referrers
# Hits Referrer
1 10423 12.65% http://smsgor.ru
2 4234 5.14% http://sms-gorod.ru
3 2608 3.17% - (Direct Request)
4 1415 1.72% http://virtclub.com/
5 1186 1.44% http://www.google.ru/search
6 1000 1.21% http://rt.videochat.guru/
7 929 1.13% http://doska.org/
8 703 0.85% https://drive.google.com/open
9 611 0.74% http://xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
10 378 0.46% https://getery.xyz
11 326 0.40% http://m.xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
12 324 0.39% https://mosbordell.com
13 315 0.38% http://amoxili.webnode.fr
14 302 0.37% http://tretinoine.de.tl
15 298 0.36% http://nolvadex.onlc.eu
16 292 0.35% http://zithromaxe.onlc.fr
17 284 0.34% https://www.bigskycash.org/MN/
18 279 0.34% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
19 270 0.33% https://seksvibor.xyz
20 263 0.32% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/OR/
21 260 0.32% https://www.bigskycash.org/CT/
22 248 0.30% https://www.bigskycash.org/MO/Independence/
23 247 0.30% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
24 232 0.28% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
25 224 0.27% https://www.bigskycash.org/GA/
26 223 0.27% http://lukol.onlc.eu
27 207 0.25% http://dapsone.onlc.eu
28 205 0.25% http://ventolin100mcg.populr.me
29 203 0.25% http://prednisonekauf.onlc.be
30 203 0.25% https://www.bigskycash.org/SD/Sioux-Falls/

Top 20 of 209 Total Search Strings
# Hits Search String
1 145 12.21% http://virtclub.com/
2 47 3.96% https://rt.videochat.guru/
3 47 3.96% https://vk.com/xrumernet
4 43 3.62% https://m.xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
5 39 3.28% https://vk.com/zennoposterinfo
6 38 3.20% https://xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
7 35 2.95% https://doska.info/item/add
8 33 2.78% https://m.xn--80ajb3cbbb.xn--p1ai/
9 30 2.53% http://doska.org/
10 30 2.53% https://xxxznakomstva.ru/
11 30 2.53% https://znakomstv.net/
12 29 2.44% https://videochat.guru/
13 29 2.44% https://xn--80ajb3cbbb.xn--p1ai/
14 25 2.10% https://xn--80aafsqmek2ak.xn--80asehdb/
15 24 2.02% https://vk.com/doskaobyavlenii
16 24 2.02% https://zennoposter.info/pages/skachat-zennoposter.html
17 23 1.94% https://ok.ru/doskaobyavlenii
18 20 1.68% https://xrumer.net/pages/xrumer-xevil.html
19 16 1.35% https://ee.videochat.guru/
20 16 1.35% https://fi.videochat.guru/

Top 15 of 296 Total User Agents
# Hits User Agent
1 6309 7.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
2 6058 7.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 4699 5.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 3150 3.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 1638 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
6 1602 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
7 1598 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 Kinza/4.9.1
8 1587 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
9 1585 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36
10 1584 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
11 1581 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2
12 1577 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
13 1567 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
14 1565 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.146 Safari/537.36
15 1560 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36

Usage by Country for June 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 82397 100.00% 58484 100.01% 590860 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21